plskhrende

Dzwony kościelne - RDUCH

Dzwony Kościelne

 

Dzwon to przede wszystkim instrument muzyczny jeden z najbardziej skomplikowanych na świecie.

 

Dzwony kościelne - RDUCH

 

Dzwony należą do grupy intrumentów perkusyjnych. Uderzenie w dzwon wytwarza dźwięk o ponad 50 tonach pobocznych, wśród których pięć najważniejszych definiuje jakość brzmienia dzwonu.

 

Najważniejszym tonem pobocznym jest oktawa górna (ang. nominal). Jest to najwyższy dźwięk (z głównych pięciu tonów pobocznych), który jest słyszalny jedynie w pierwszych 0,25 sekundy. Oktawa górna jest dla kampanologów głównym punktem odniesienia przy określaniu jakości dźwięku dzwonu. To ona determinuje ton uderzeniowy dzwonu. Oktawa górna musi być dokładnie o oktawę wyższa od kolejnego ważnego tonu pobocznego prymy (ang. prime).

 

Pryma (lub ton podstawowy) określa w znacznym stopniu brzmienie dzwonu tuż po 1/4 sekundy. Niektórzy kampanolodzy właśnie prymę określają jako najważniejszy ton poboczny determinujący charakter brzmienia dzwonu. Pryma musi tworzyć wspólnie z tercją oraz kwintą akord molowy (współbrzmienie trzech dźwięków zachowujące odpowiedni interwał harmoniczny).

 

Ostatni najważniejszy ton - oktawa dolna - odpowiada za rozdźwięk dzwonu. Oktawa Dolna (ang. hum), jest często określana jako swoiste "burczenie" dzwonu i podobnie jak oktawa górna ma bezpośrednie powiązanie z prymą i analogicznie musi być dokładnie o oktawę niższa od tonu podstawowego.

 

Szlachetność brązu grawarancją jakości!

Dzwony pracowni Jana Felczyńskiego odlewane są z najwyższej jakości stopu miedzi i cyny w proporcjach 78:22 bez stosowania domieszek według tradycyjnej metody ludwisarskiej traconego wosku niezmienionej od 1808 roku. Tutaj nie ma kompromisów!

 

Właściwe proporcje, dobre wymieszanie materiałów, temperatura masy w chwili odlewu wpływają nie tylko na dźwięk i ton dzwonów, ale też na ich wygląd, kolor i połysk.

 

Dzwony kościelne - RDUCH
Dzwony kościelne - RDUCH

Jakość Materiału DLACZEGO MATERIAŁ JEST WAŻNY?

Poniżej pokazujemy, w jaki sposób zły materiał może pogorszyć jakość dźwięku dzwonów. Przestawiamy dwa dzwony o wadze około 150 kg, jeden z Pracowni Jana Felczyńskiego odlany z czystych surowców miedzi i cyny w proporcji 78:22 oraz drugi z dużą zawartością ołowiu, cynku oraz innych domieszek. W drugim przypadku stwierdzono jedynie 10% zawartość czystej cyny.

 

 

 

Dzwon o wadze 150 kg

Ludwisarnia Jana Felczyńskiego

Dźwięk e/2, czysty bez wibracji

Stop jednolity bez zniekształceń

Proporcje: 78% miedzi, 22% cyny

Brak innych domieszek

 

Dzwony kościelne - RDUCH

 

Dzwony kościelne - RDUCH

 

Dzwon o wadze 150 kg

Inna ludwisarnia

Dźwięk niemierzalny, liczne wibracje

Stop bez jednolitej struktury, zniekształcony

Proporcje: 75% miedzi, 10% cyny, 6% cynku,
4% ołowiu, 5% innych

 

Dzwony kościelne - RDUCH

 

Dzwony kościelne - RDUCH

 

 

NATURALNE PIĘKNO BRĄZU

Dzwon to też rękodzieło artystyczne, którego szata graficzna i wykonanie powinny być równie ważne, jak to z czego jest odlany i jak brzmi. Każdy dzwon jest unikalny i niesie ze sobą opowieść dla przyszłych pokoleń. Dlatego też, wygląd dzwonu ma dla nas priorytetowe znaczenie! Zobacz jak możemy wykańczać dzwony, nie używając przy tym żadnych sztucznych środków.

 

 

Mat pokryty patyną

 

Dolna i górna część dzwonu jest pokryta lekką wartwą patyny (efekt przyciemnienia).

 

 

Dzwony kościelne - RDUCH

 

Mat w naturalnym odcieniu brązu

Jednolity charakter dzwonu. Metal po odlaniu jest dokładnie czyszczony i cyzelowany, aby zachował wygląd naturalnego brązu.

 

Dzwony kościelne - RDUCH

 

Cieniowane okręgi

 

Dolna i górna część dzwonu jest polerowana na pobłysk. Ściana dzwonu pokryta okręgami powstającymi z użyciem patyny.

 

Dzwony kościelne - RDUCH

 

 

STARANNIE ODWZOROWANE WIZERUNKI I ORNAMENTY

Pracownia Jana Felczyńskiego posiada bogate archiwum wizerunków i ornamentów. Na życzenie klienta może również wykonać (w cenie dzwonu) dowolny wizerunek na podstawie przesłanego zdjęcia bądź rysunku.

 

GŁÓWNE MOTYWY ORNAMENTYKI

 

Poniżej przedstawiamy najczęściej wybierane motywy ornamentyki. Prezentowane wzory mogą być umieszczone na dzwonach o dowolnej wielkość.

 

Dzwony kościelne - RDUCH

Dzwony kościelne - RDUCH

Dzwony kościelne - RDUCH

WIZERUNKI

 

Prezentowane poniżej płaskorzeźby to jedynie ułamek naszych zbiorów. W zależności od potrzeb możemy dobrać inny lub wykonać nowy dowolnie wskazany wizerunek. Wystarczy dostarczyć nam projekt, szkic, zdjęcie bądź rysunek.

 

Dzwony kościelne - RDUCH
Dzwony kościelne - RDUCH
Dzwony kościelne - RDUCH

 

 

 

Więcej wzorów na stronie Pracowni Jana Felczyńskiego.

 

ROYAL BELLS - Dzwony Królewskie

Royal Bells (Dzwony Królewskie) to nowa seria dzwonów produkowana w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Ostatnie lata pracy Pracownia poświęciła na badania i analizy jakości dźwięku dzwonów. Wizją najpiękniejszego z możliwych dźwięków dzwonów, kierowała wszelkimi pracami oraz szeregiem testów mających na celu opracowanie szablonu, który uwolni najpiękniejsze brzemienie tych instrumentów. Efektem starań Pracowni jest stworzenie unikalnego żebra, które po raz pierwszy zostało zastosowane podczas prac nad dzwonem św. Jan Paweł II dla Królewskiej Katedry na Wawelu. Stąd też nazwa nowej serii dzwonów królewskich - Royal Bells.
Obecnie wszystkie dzwony produkowane w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu są sygnowane znakiem Royal Bells.

 

Rozdźwięk (S8 – oktawa dolna)

 

 

Felczyński – 45 sekund

 

 

Royal Bells – 70 sekund

 

 

Harmoniczność dźwięku (zgranie tonów pobocznych)

 

 

Felczyński – 70%

 

 

Royal Bells – 98%

 

 

 

Posłuchaj dźwięku dzwonów

 

 

 

 

POSŁUCHAJ ZESTAWÓW HARMONICZNYCH

 

Tonacje:

c - es - średni mały

cis - e - średni mały

d - f - średni mały

dis - fis - średni mały

e - gduży średni mały

f - asduży średni mały

fis - aduży średni mały

g - bduży średni mały

gis - hduży średni mały

a - cduży średni -

b - desduży średni -

h - dduży średni -

c - e - średni mały

des - f - średni mały

d - fis - średni mały

es - g - średni mały

e - gisduży średni mały

f - aduży średni mały

ges - bduży średni mały

g - hduży średni mały

as - cduży średni -

a - cisduży średni -

b - dduży średni -

h - disduży średni -

Tonacje:

c - es - g - średni mały

cis - e - gis - średni mały

d - f - a - średni mały

es - ges - b - średni mały

e - g - hduży średni mały

f - as - cduży średni -

fis - a - cisduży średni -

g - b - dduży średni -

gis - h - disduży średni -

a - c - eduży średni -

b - des - fduży średni -

h - d - fisduży średni -

c - e - g - średni mały

des - f - as - średni mały

d - fis - a - średni mały

es - g - b - średni mały

e - gis - hduży średni mały

f - a - cduży średni -

ges - b - desduży średni -

g - h - dduży średni -

as - c - esduży średni -

a - cis - eduży średni -

b - d - fduży średni -

h - dis - fisduży średni -

c - d - f - średni mały

des - es - ges - średni mały

d - e - g - średni mały

es - f - as - średni mały

e - fis - aduży średni mały

f - g - bduży średni mały

fis - gis - hduży średni mały

g - a - cduży średni -

as - b - desduży średni -

a - h - dduży średni -

b - c - esduży średni -

h - cis - eduży średni -

c - es - f - średni mały

cis - e - fis - średni mały

d - f - g - średni mały

dis - fis - gis - średni mały

e - g - aduży średni mały

f - as - bduży średni mały

fis - a - hduży średni mały

g - b - cduży średni -

gis - h - cisduży średni -

a - c - dduży średni -

b - des - esduży średni -

h - d - eduży średni -

c - d - e - średni mały

des - es - f - średni mały

d - e - fis - średni mały

es - f - g - średni mały

e - fis - gisduży średni mały

f - g - aduży średni mały

ges - as - bduży średni mały

g - a - hduży średni mały

as - b - cduży średni -

a - h - cisduży średni -

b - c - dduży średni -

h - cis - disduży średni -

Tonacje:

c - es - g - c - średni -

cis - e - gis - cis - średni -

d - f - a - d - średni -

es - ges - b - es - średni -

e - g - h - eduży średni -

f - as - c - fduży średni -

fis - a - cis - fisduży średni -

g - b - d - gduży średni -

gis - h - dis - gisduży średni -

a - c - e - aduży średni -

b - des - f - bduży średni -

h - d - fis - hduży średni -

c - e - g - c - średni -

des - f - as - des - średni -

d - fis - a - d - średni -

es - g - b - es - średni -

e - gis - h - eduży średni -

f - a - c - fduży średni -

ges - b - des - gesduży średni -

g - h - d - gduży średni -

as - c - es - asduży średni -

a - cis - e - aduży średni -

b - d - f - bduży średni -

h - dis - fis - hduży średni -

c - es - g - b - średni mały

cis - e - gis - h - średni mały

d - f - a - c - średni -

es - ges - b - des - średni -

e - g - h - dduży średni -

f - as - c - esduży średni -

fis - a - cis - eduży średni -

g - b - d - fduży średni -

gis - h - dis - fisduży średni -

a - c - e - gduży średni -

b - des - f - asduży średni -

h - d - fis - aduży średni -

c - d - f - a - średni mały

des - es - ges - b - średni mały

d - e - g - h - średni mały

es - f - as - c - średni -

e - fis - a - cisduży średni -

f - g - b - dduży średni -

fis - gis - h - disduży średni -

g - a - c - eduży średni -

as - b - des - fduży średni -

a - h - d - fisduży średni -

b - c - es - gduży średni -

h - cis - e - gisduży średni -

c - es - f - g - średni mały

cis - e - fis - gis - średni mały

d - f - g - a - średni mały

es - ges - as - b - średni mały

e - g - a - hduży średni mały

f - as - b - cduży średni -

fis - a - h - cisduży średni -

g - b - c - dduży średni -

gis - h - cis - disduży średni -

a - c - d - eduży średni -

b - des - es - fduży średni -

h - d - e - fisduży średni -

c - d - e - g - średni mały

des - es - f - as - średni mały

d - e - fis - a - średni mały

es - f - g - b - średni mały

e - fis - gis - hduży średni mały

f - g - a - cduży średni -

ges - as - b - desduży średni -

g - a - h - dduży średni -

as - b - c - esduży średni -

a - h - cis - eduży średni -

b - c - d - fduży średni -

h - cis - dis - fisduży średni -

c - es - f - as - średni mały

cis - e- fis - a - średni mały

d - f - g - b - średni mały

dis - fis - gis - h - średni mały

e - g - a - cduży średni -

f - as - b - desduży średni -

fis - a - h - dduży średni -

g - b - c - esduży średni -

gis - h - cis - eduży średni -

a - c - d - fduży średni -

b - des - es - gesduży średni -

h - d - e - gduży średni -

c - e - g - a - średni mały

des - f - as - b - średni mały

d - fis - a - h - średni mały

es - g - b - c - średni -

e - gis - h - cisduży średni -

f - a - c - dduży średni -

ges - b - des - esduży średni -

g - h - d - eduży średni -

as - c - es - fduży średni -

a - cis - e - fisduży średni -

b - d - f - gduży średni -

h - dis - fis - gisduży średni -

c - d - f - g - średni mały

cis - dis - fis - gis - średni mały

d - e - g - a - średni mały

es - f - as - b - średni mały

e - fis - a - hduży średni mały

f - g - b - cduży średni -

fis - gis - h - cisduży średni -

g - a - c - dduży średni -

as - b - des - esduży średni -

a - h - d - eduży średni -

b - c - es - fduży średni -

h - cis - e - fisduży średni -