plskhrende
Zobrazených 1-8 z celkovo 8 záznamov.

Zvon "Mieszko i Dobrawa"

2015-08-21

Zvon Mieszko i Dobrawa

 

Rduch Bells&Clocks jest je dodávateľom dubovej konštrukcie zvona Dobrawa i Mieszko, ktorý bol odliaty v Zvonárni Jana Felczyńského v Przemysli pri príležitosti konajúceho sa v budúcom roku výročia krstu 1050 Poľska.

 

Konštrukcia a jarmo zvona boli vykonané v súlade s pravidlami a normami údržbarskej ochrany DIN4178.

 

Srdce bolo kované v kováčskej dielni zo špeciálnej mäkkej ocele, poskytujúc najušľachtilejšie znenie zvona.

 

Celá inštalácia je umiestnená v Múzeu Prvých Piastov, na ostrove Ostrow Lednicki.

 
Zvon Katyň – prvý vo svete zvon s „Prestrelením”

2015-08-15

Zvon Katyň – prvý vo svete zvon s Prestrelením

 

5. augusta 2015, spoločnosť Rduch Bells & Clocks vykonal komplexnú montáž Zvona s váhou 2000kg. Dodávateľ om Zvona je Zvonáreň Jana Felczyńského z Przemysla.

 

Obtiažnosť montážnych operácií spočívala v podvesení obrieho zvona na 12 m konštrukcii s využitím špecializovaných lín pretiahnutých malým otvorom v konštrukcii. Projekt inštalácie pána Jerziho Kalinu, hlboký v obsahu zabráňoval, bohužiaľ, jednoduchej inštalácii. Avšak, sme boli schopní čeliť tejto výzve.

 

Zvuk zvonu vyznieva pomocou inovatívneho statického systému bitia zvona vyvinutým Rduch Bells & Clocks. Globálne unikátnonou funkciou je výrazný a symbolické prestrelenie, odkazujúce na masaker poľských vojakov v Katyni. K nášmu prekvapeniu to nemalo podstatný vplyv na zvuk zvona. Mierna odchýlka je iba vo vedľajších tonách a zvon znie krásne v tóne cis1.

 

Grafický dizajn zvona navrhol svetovo preslávený umelec Jerzy Kalina. Na zvone bol Orol II. Poľskej republiky a obsah piesne Rota. Celý je pokrytý čiernou a olovenou patinou, dávajúc zvonu jedinečný a starý charakter.

 

Zvon sa nachádza v Múzeu poľskej armády v blízkosti Wisłostrady.

 

Sme radi, že spolu so Zvonárňou Jana Felczyńského z Przemysla sme mali tú česť podieľať sa na tak významnom projekte.

 

Pozývame Vás aby ste si pozreli galériu fotografií z tejto udalosti
Zlatá medaila na veľtrhu Sacroexpo 2015

2015-07-04

Zlatá medaila na veľtrhu Sacroexpo 2015

 

22 až 24 júna sa konal Sakrálny veľtrh Sacroexpo 2015, kde spolu so Zvonárňou Jana Felczyńského z Przemysla sme predložili naše produkty. Stánok vyvolal veľký záujem návštevníkov, za ktorý úprimne ďakujeme. Mezi prezentovanými zvonmi bolo vidieť prvýkrát zvon Mieszko i Dobrawa, ktorý bol odliaty aby pripomínať 1050 výročie krstu Poľska. Dubová nosná konštrukcia s jarmom a srdcom je dielom našej spoločnosti. Okrem zvonu sme prezentowalimy najnovšie riešenia v oblasti vežových hodín, elektronických zvončekov a inovatívnych LED displejov kostolných piesní s bielym pozadím.

Veľkým záujmom na stánku sa tiešilo tiež Toshiba LED osvetlenie, ktorého generálnym zástupcom pokiaľ ide o postne objekty je Rduch Bells & Clocks.

Odporúčame Vám pozrieť sa na galériu.
Rduch Bells & Clocks svetovej sakralnej výstave v meste Vicenza

2015-05-25

Rduch Bells & Clocks svetovej sakralnej výstave v meste Vicenza

 

18-21.04.2015 spoločnosť Rduch Bells & Clocks spolu so Zvonárňou Jana Felczyńského v Przemysli (RoyalBells) a lídrom sakralnej akustyki v Nemecku Phoenix Professional Audio sa zúčastnila medzinárodných posvätných veľtrhov vo Vicenzy, Taliansko.

Na stánku sme prezentovali najnovšie riešenia v oblasti automatizácie zvonov, vežových hodín a multimediálnych systémov. Prezentovaný bol tiež veľký zvon, vážiaci 1200kg a s harmonizovanou tonáciou e1 určený pre farnosť Głogówek. Zvon vzbudil obdiv návštevníkov a talianskych kampanológov. Sme radi, že bol stánok veľmi navštevovaný verejnosťou a potvrdil postavenie našej spoločnosti na svetovom trhu.
Zlatá medaila na veľtrhu Sacroexpo 2014

2014-06-13

Złoty Medal na Targach Sacroexpo 2014

 

Počas tohto ročníka veľtrhu Sacroexpo návrh zvona Jana Pawel II pre Kráľovskú katedrálu na Waweli bol uznaný Komisiou veľtrhu. Spoločnosť Rduch-Czernica a Zvonáreň Jana Felczyńského v Przemysli boli ocenené zlatou medailou veľtrhov Kielce pre spojenie poľského zvonárskeho re mesla a inovatívnych technologických riešení v oblasti akustiky a automatizácie zvonov, úpravou veľkosti zvonu a jeho zavesenia, v tzv. "Veži strieborných zvonov " na Waweli.

Na veľtrhu stánok našej spoločnosti sa tešil veľkým záujmom – predstavili sme zvony v krásnych dubových kovaniach s harmonizovaným krásnym zvukom a najnovšie vežové riešenia, vrátane pohonov, automatických roliet a krásnych hodín. Dostali sme tiež čestné uznanie na veľtrhoch Kielce pre originálnu a modernú anranžaciu stánku.
Montáž zvona v Kráľovskej katedrze na Waweli

2014-05-14

Montáž zvona Sw. Jan Pawel II

 

Dňa 13. mája 2014 vo Wawelskej katedrále, naša spoločnosť mala tú česť vykonať inštaláciu nového zvona "Sw. Jan Pawel II".

 

Tento zvon bol nami vybavený špeciálne navrhnutým dubovým jarmaom, inovatívnym srdcom s mäkkej, kovanej ocele a pohonom zvona MT-4 s funkciou softštartéra. Miesto v veži strieborných zvonov čakalo na tento okamih .... 500 rokov.

 

Zvon od najbližšej nedele 18.05.2014 (dátum narodenia Karola Wojtylu), bude volať každý deň v 12.00 na modlitbu Anjel Pána. Zvon má tón a/1 a dváži sa spolu so srdcom 496 kg. Bol odliaty v Zvonárni Jana Felczyńského v Przemyśli.

 

Médiá - materiály:

Polskie Radio>>

EKai>>

TVP>>
Zvon św. Jan Paweł II už na Waweli

2014-04-17

Zvon św. Jan Paweł II

 

"Jan Paweł II je pravdepodobne najlepší zvon v dejinách poľského zvonárstva"

Petr Janda (Brno) - kampanológ

 

Vo Veľkú stredu o 16:00 slávnostne, za zvuku zvonov zo Striebornej veži na Waweli vstúpil dlho očakávaný Zvon sw. Jan Pavol II. Skôr, v sídle spoločnosti Rduch v Czernici bolo vykonané špecializovaná a inovatívna montáž dubového kovania a vykonané v našej kovačskej dielni srdce zo špeciálnej ocele. Zvon váži takmer pol tony a má tonáciu a/1. Čas znenia zvona je 70 (!!!) sekúnd (dolná oktáva) . Bude posvätený na Veľkonočnú nedeľu p 9:45 Jeho Eminenciou Kardinálom Stanislawom Dziwiszom. Asi po troch týždňoch, bude zasvesený na najvyššie miesto vo veži Strieborných zvonov, vybavený v naše špeciálne hnacie motory a bude zvoniť každý deň na modlitbu Anjel Pána.

 

Zvon sw. Jana Pavla II sa narodil v Zvonárni Jana Felczyńského v Przemyśli. Vyšvedčenie kvality dal vynikajúci kampanolog Petr Janda z Brna. Keď počul hlas nového zvona nemohol tomu uveriť. – Ján Pavel Vám pomohl! - Povedal a dodal,že je to pravdepodobne najlepší zvon v histórii poľského zvonárstva. Nový zvon na hrade Wawel zvoní v tóne a1 a všetky vedľajšie tóny (hum, prime, tierce, quint, nominal) boli perfektne zladené, čo je potvrdené stanoviskom vydanom kampanologom. Stojí za zmienku, že zvonárska dielňa Jana Felczyńského ako jediná v Poľsku, sa podrobuje kamanologickým skúškam, ktoré stanovujú, že zvony sú hudobné nástroje. V Krakove prvykrát zvon sv Jan Pavol II začal hovoriť v stredu, hneď vedľa pomníka poľského pápeža, a rozkolísal ho sám farár katedrály kňaz Zdzislaw Sochacki.

 

Viac o zvone po narodení: Gosc Niedzielny

Informácie o myšlienke zvona nájdete TU

Video zo vstupu zvona na Wawel nájdete TU
Narodiny zvona św. Jan Paweł II pre Wawelskú katedrálu

2014-04-05

Narodiny zvona św. Jan Paweł II pre Wawelskú katedrálu

 

Radi, oznamujeme, že 4. apríla 2014 roko 15:00 v zvonárni Jana Felczyńského sa narodil zvon s názvom Sw. Jana Pavla II pre Kráľovskú katedrálu na Waweli. Zvon s hmotnosťou 500 kg a nárazovom tóne a/1 bol fondovaný vďaka úsiliu Wawelskej kapitoly, pod vedením farára Zdzislawa Sochackého. Pripojí sa k ďalším veľkým zvonom z Veži strieborných zvonov, okrem iného, zvona Herman z 1271 roku. Bude zavesený v mieste, ktoré čaká na tento okamih už päťsto rokov ...


Do zvona bola tavená darovaná J. E. kňazom Kardinálom Stanislawom Dziwiszom zlatá medaila bitá na pripomenutie 50. výročia kňazstva Karola Wojtylu.

 

Na údalosti narodenia zvona boli početní hostí - vrátane farára Wawelskej katedrály Zdzisława Sochackého, Vedúceho Wawelských zvoníkov Andrzeja Bochniaka.

Spoločnosť Rduch sa postará o technickú stránku spusteni zvonu behu. Bude vyrobené drevené zavesenie zvona , kované srdce a atuomatika MT-4. Zvon príde do katedrály vo Veľkú stredu a posvätenie sa bude konať o 9.45 vo Veľkonočnú nedeľu.
 

 

Vedeli ste, že ...

Už viac ako 40 rokov pracujeme pre cirkev. V súčasnej dobe už druhá generácia pokračuje v rodinnej tradícii.

 

Novinky v galérii ...

Novinky - RDUCHNovinky - RDUCHNovinky - RDUCHNovinky - RDUCHNovinky - RDUCHNovinky - RDUCH