plskhrende

Kostolné zvony - RDUCH

Kostolné zvony

 

Zvon je predovšetkým hudobný nástroj, jeden z najzložitejších na svete.

 

Kostolné zvony - RDUCH

 

Zvony patria do skupiny bicích nástrojov úder v zvon vytvára zvuk, ktorý má viac ako 50 vedľajších tónov, medzi ktorými päť najdôležitejších definuje kvalitu zvuku zvonu.

 

Najdôležitejší vedľajší tón je horná oktáva (anglicky nominal). Toto je najnižší zvuk (jeden z hlavných piatich vedľajších tónov), ktorý je počuteľný je len počas prvých 0,25 sekundy. Horná oktáva je pre kampanológov hlavný referenčný bod pri určovaní kvality zvuku zvonu. Ona určuje tón úderu zvonu. Horná oktáva musí byť presne o jednú oktávu nižšia ako tón ďalšieho významného sekundárneho tónu primy (anglicky prime).

 

Prima (alebo základný tón), v podstate určuje tón zvončeka po 1/4 sekundy. Niektorí kampanológovia určujú primu ako najdôležitejší vedľajší ton - determinant charakteru zvuku zvonu. Poznámka musia tvoriť spolu s terciou a kvintou molový akord (harmónia troch zvukov, ktorý zachováva príslušný harmonický interval).

 

Posledné hlavné tón - dolná oktáva - je zodpovedná za rozzvuk zvonu. Dolná oktáva (ang. hum), je často popisovaná ako "rachot" zvonu a rovnako ako horná oktáva má priamu súvislosť s primou a analógicky musí byť presne jednu oktávu nižšia než základný tón.

 

Kvalita bronzu je zárukou kvality!

Zvony pracovne Jana Felczyńského sú odliate z vysoko kvalitnej zliatiny medi a cínu v pomere 78:22, bez prímesí v súlade s tradičnou zvonárskou metódou nezmenenou od roku 1808. Neexistuje žiadne kompromisy!

 

Správne proporcie, dobré miešanie materiálov, teplota hmoty v čase odliatku ovplyvňujú nielen zvuk a tón zvonov, ale aj ich vzhľad, farby a lesk.

 

Kostolné zvony - RDUCH
Kostolné zvony - RDUCH

Kvalita materiálu Proč je materiál dôležitý?

Nižšie ukážeme, ako zlý materiál môže znížiť kvalitu zvuku zvonov. Ukážeme dva zvony s hmotnosťou asi 150 kg, jeden z laboratória Jana Felczyńského lisovaný z čistých surovín medi a cínu v pomere 78:22 a druhý s vysokým obsahom olova, zinku a ďalších prísad. V druhom prípade išlo len o obsah 10% z čistého cínu.

 

 

 

Zvon s hmotnosťou 150 kg

Zvonáreň Jana Felczynského

Zvuk e/2, čistý, bez vibrácií

Jednotná zliatina bez deformácií

Proporcie: 78% medi, 22% cínu

Bez iných prímesov

 

Kostolné zvony - RDUCH

 

Kostolné zvony - RDUCH

 

Zvon s hmotnosťou 150 kg

Iná zvonáreň

Zvuk nie pre meranie, početné vibrácie

Zliatina bez jednotej štruktúry, deformovaná

Proporcie: 75% medi, 10% cínu, 6% zinku,
4% olova, 5% ostatné

 

Kostolné zvony - RDUCH

 

Kostolné zvony - RDUCH

 

 

Prírodné krásy z bronzu

Zvon je tiež umenie a remeslo, ktorých usporiadanie a realizácia by mali byť rovnako dôležité ako to, z čoho je odliaty a ako znie. Každý zvon je jedinečný a nesie so sebou príbeh pre budúce generácie. Preto je vzhľad zvonu pre nás prioritou! Pozrite sa, ako môžeme dokončiť zvony, nepoužívajúc žiadne umelé prostriedky.

 

 

Matný pokrytý patinou

 

Spodná a horná časť zvonu je pokrytá slabou vrstvu patiny (efekt stmavnutia).

 

 

Kostolné zvony - RDUCH

 

Matný v prírodnom hnedom odtieni

Jednotný charakter zvonu. Kov po odliatí je dôkladne čistený a tvarovaný, s ceľom ponechať vzhľad prírodného bronzu.

 

Kostolné zvony - RDUCH

 

Tieňované kruhy

 

Spodná a horná časť zvonu je leštená. Stena zvonu je pokrytá kruhmi rozvíjajúcimi sa s patinou.

 

Kostolné zvony - RDUCH

 

 

Starostlivo mapovaná ornamentika

Zvonáreň Jana Felczyńského má rozsiahly archív obrazov a ozdôb. Na požiadanie môžeme tiež vykonávať (v cene zvonu), akýkoľvek obrázok z nahranéej fotografie alebo kresby.

 

Hlavné motívy ornamentiky

 

Nižšie sú uvedené najčastejšie vybrané motívy výzdoby. Uvedené vzory môžu byť umiestnené na zvonoch všetkých veľkostí.

 

Kostolné zvony - RDUCH

Kostolné zvony - RDUCH

Kostolné zvony - RDUCH

OBRÁZKY

 

Nižšie uvedené reliéfy sú len zlomok našich zbierok. V závislosti na vašich potrebách, môžeme si vybrať iný ani vykonávať nový ľubovoľne zvolený obrázok. Stačí nám poskytnúť návrh, náčrtok, fotografie alebo kresby.

 

Kostolné zvony - RDUCH
Kostolné zvony - RDUCH
Kostolné zvony - RDUCH

 

 

 

Viac vzorcov na stránkach Zvonárne Jana Felczyńského.

 

ROYAL BELLS - Kráľovské zvony

Royal Bells (Kráľovské zvony) je nová rada zvonov vyrobených v Zvonárni Jana Felczyńského v Przemyśli. Posledné roky sa Zvonáreň venuje výskumu a analyzuje kvalitu zvuku zvonov. Vízia z najkrajších z možných zvukov zvonov, riadila všetky práce a sériu testov zameraných na rozvoj šablónu, ktorý uvoľní najkrajšie zvuky týchto nástrojov. Výsledkom snahy zvonárne je vytvorenie jedinečného rebra, ktoré bolo prvýkrát použité v priebehu práce nad zvonom sv. Ján Pavol II pre Kráľovskú Katedrálu na Waweli. Odtiaľ názov nového radu kráľovských zvonov - RoyalBells.
V súčasnej dobe, všetky zvončeky vyrobené v zvonárni Jana Felczyńského v Przemysli sú označené znakom Royal Bells.

 

Rozzvuk (S8 – dolná oktáva)

 

 

Felczyński – 45 sekund

 

 

Royal Bells – 70 sekund

 

 

Harmonický zvuk (primeranie vedľajších tónov)

 

 

Felczyński – 70%

 

 

Royal Bells – 98%

 

 

 

Počúvaj zvuk zvonov

 

 

 

 

Vypočujte harmonické sady

 

Tonacje:

c - es - g - stredné malé

cis - e - gis - stredné malé

d - f - a - stredné malé

es - ges - b - stredné malé

e - g - hveľké stredné malé

f - as - cveľké stredné -

fis - a - cisveľké stredné -

g - b - dveľké stredné -

gis - h - disveľké stredné -

a - c - eveľké stredné -

b - des - fveľké stredné -

h - d - fisveľké stredné -

c - e - g - stredné malé

des - f - as - stredné malé

d - fis - a - stredné malé

es - g - b - stredné malé

e - gis - hveľké stredné malé

f - a - cveľké stredné -

ges - b - desveľké stredné -

g - h - dveľké stredné -

as - c - esveľké stredné -

a - cis - eveľké stredné -

b - d - fveľké stredné -

h - dis - fisveľké stredné -

c - d - f - stredné malé

des - es - ges - stredné malé

d - e - g - stredné malé

es - f - as - stredné malé

e - fis - aveľké stredné malé

f - g - bveľké stredné malé

fis - gis - hveľké stredné malé

g - a - cveľké stredné -

as - b - desveľké stredné -

a - h - dveľké stredné -

b - c - esveľké stredné -

h - cis - eveľké stredné -

c - es - f - stredné malé

cis - e - fis - stredné malé

d - f - g - stredné malé

dis - fis - gis - stredné malé

e - g - aveľké stredné malé

f - as - bveľké stredné malé

fis - a - hveľké stredné malé

g - b - cveľké stredné -

gis - h - cisveľké stredné -

a - c - dveľké stredné -

b - des - esveľké stredné -

h - d - eveľké stredné -

c - d - e - stredné malé

des - es - f - stredné malé

d - e - fis - stredné malé

es - f - g - stredné malé

e - fis - gisveľké stredné malé

f - g - aveľké stredné malé

ges - as - bveľké stredné malé

g - a - hveľké stredné malé

as - b - cveľké stredné -

a - h - cisveľké stredné -

b - c - dveľké stredné -

h - cis - disveľké stredné -

Tonacje:

c - es - g - c - stredné -

cis - e - gis - cis - stredné -

d - f - a - d - stredné -

es - ges - b - es - stredné -

e - g - h - eveľké stredné -

f - as - c - fveľké stredné -

fis - a - cis - fisveľké stredné -

g - b - d - gveľké stredné -

gis - h - dis - gisveľké stredné -

a - c - e - aveľké stredné -

b - des - f - bveľké stredné -

h - d - fis - hveľké stredné -

c - e - g - c - stredné -

des - f - as - des - stredné -

d - fis - a - d - stredné -

es - g - b - es - stredné -

e - gis - h - eveľké stredné -

f - a - c - fveľké stredné -

ges - b - des - gesveľké stredné -

g - h - d - gveľké stredné -

as - c - es - asveľké stredné -

a - cis - e - aveľké stredné -

b - d - f - bveľké stredné -

h - dis - fis - hveľké stredné -

c - es - g - b - stredné malé

cis - e - gis - h - stredné malé

d - f - a - c - stredné -

es - ges - b - des - stredné -

e - g - h - dveľké stredné -

f - as - c - esveľké stredné -

fis - a - cis - eveľké stredné -

g - b - d - fveľké stredné -

gis - h - dis - fisveľké stredné -

a - c - e - gveľké stredné -

b - des - f - asveľké stredné -

h - d - fis - aveľké stredné -

c - d - f - a - stredné malé

des - es - ges - b - stredné malé

d - e - g - h - stredné malé

es - f - as - c - stredné -

e - fis - a - cisveľké stredné -

f - g - b - dveľké stredné -

fis - gis - h - disveľké stredné -

g - a - c - eveľké stredné -

as - b - des - fveľké stredné -

a - h - d - fisveľké stredné -

b - c - es - gveľké stredné -

h - cis - e - gisveľké stredné -

c - es - f - g - stredné malé

cis - e - fis - gis - stredné malé

d - f - g - a - stredné malé

es - ges - as - b - stredné malé

e - g - a - hveľké stredné malé

f - as - b - cveľké stredné -

fis - a - h - cisveľké stredné -

g - b - c - dveľké stredné -

gis - h - cis - disveľké stredné -

a - c - d - eveľké stredné -

b - des - es - fveľké stredné -

h - d - e - fisveľké stredné -

c - d - e - g - stredné malé

des - es - f - as - stredné malé

d - e - fis - a - stredné malé

es - f - g - b - stredné malé

e - fis - gis - hveľké stredné malé

f - g - a - cveľké stredné -

ges - as - b - desveľké stredné -

g - a - h - dveľké stredné -

as - b - c - esveľké stredné -

a - h - cis - eveľké stredné -

b - c - d - fveľké stredné -

h - cis - dis - fisveľké stredné -

c - es - f - as - stredné malé

cis - e- fis - a - stredné malé

d - f - g - b - stredné malé

dis - fis - gis - h - stredné malé

e - g - a - cveľké stredné -

f - as - b - desveľké stredné -

fis - a - h - dveľké stredné -

g - b - c - esveľké stredné -

gis - h - cis - eveľké stredné -

a - c - d - fveľké stredné -

b - des - es - gesveľké stredné -

h - d - e - gveľké stredné -

c - e - g - a - stredné malé

des - f - as - b - stredné malé

d - fis - a - h - stredné malé

es - g - b - c - stredné -

e - gis - h - cisveľké stredné -

f - a - c - dveľké stredné -

ges - b - des - esveľké stredné -

g - h - d - eveľké stredné -

as - c - es - fveľké stredné -

a - cis - e - fisveľké stredné -

b - d - f - gveľké stredné -

h - dis - fis - gisveľké stredné -

c - d - f - g - stredné malé

cis - dis - fis - gis - stredné malé

d - e - g - a - stredné malé

es - f - as - b - stredné malé

e - fis - a - hveľké stredné malé

f - g - b - cveľké stredné -

fis - gis - h - cisveľké stredné -

g - a - c - dveľké stredné -

as - b - des - esveľké stredné -

a - h - d - eveľké stredné -

b - c - es - fveľké stredné -

h - cis - e - fisveľké stredné -